اخبار شبکه

پویش ملی مبارزه با سرطان با همکاری اداره کل سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت

پویش ملی مبارزه با سرطان با همکاری اداره کل سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت و شبکه ملی موسسات خیریه حوزه سرطان و دبیرخانه ملی مدیریت سرطان برای غربالگری و تشخیص زود هنگام سه نوع سرطان پستان، دهانه رحم و روده بزرگ همزمان با هفته سرطان آغاز گردید.
شبکه ملی سرطان با ۵۴ موسسه خیریه عضو در این پویش مشارکت فعال دارند. تاکنون ۳۳ موسسه اعلام آمادگی کردند.
نگاه جدی به تشخیص زود هنگام و غربالگری توسط سازمان های بیمه گر در کشور در کنار ایجاد نظام دقیق ریجستری و ثبت داده می تواند هزینه های سربار را هم برای سازمان های بیمه گر و هم برای مردم کاهش دهد.

 

دیدگاهتان را بنویسید