آقای ناصر امینی علویجه | مدیرعامل خیریه

موسسه خیریه مهر سهیلا

وب سایت موسسه مهر سهیلا

اطلاعات تماس موسسه

موسسه خیریه مهر سهیلا

 

آدرس موسسه: استان البرز شهرستان کرج سه راه رجایی شهر (سه راه گوهر دشت)  ابتدای بلوار یادگار امام خیابان سلحشور پلاک 6 موسسه خیریه مهرسهیلا

تلفن های جدید موسسه و نمابر:

02634401001

02634401004

02634431002

تلفن شبکه مجازی:

09912709656

کد پستی موسسه:

3139954344

 

social@mehresoheila.com:ایمیل

www.Mehresoheila.com:سایت

بیمارستان ها-مراکز تصویر برداری_آزمایشگاه- مراکز رادیوتراپی وداروخانه ها:مراکز درمانی مرتبط

بانک ملی:6037991899541449- بانک ملت:6104337875152363

آسان پرداخت : #6001*4*733*:شماره حساب کمک های مردمی

آقای ناصر امینی علویجه:نام مدیر عامل

اعضای هیئت مدیره دوره چهارم موسسه خیریه مهرسهیلا :

1) آقای محمد تقی غیاثی رئیس هیئت مدیره
2) آقای ناصر امینی علویجه مدیر عامل
3) سرکار خانم ناهید هاشمی نائب رئیس
4)آقای رضا نکوئیان خزانه دار
5)سرکار خانم بهاره زمانی علویجه عضو اصلی هیئت مدیره
6)سرکار خانم پارمیس امینی علویجه عضو اصلی هیئت مدیره
7)آقای پژمان قنبری عضو اصلی هیئت مدیره

8)سرکار خانم  ناهید زمانی علویجه عضو علی البدل هیئت مدیره

9) آقای علی اکبر قاسمی عضو علی البدل هیئت مدیره

بازرسین:

  • آقای مهرداد زمانی بازرس اصلی
  • آقای مجید غیاثی بازرس علی البدل