آقای ناصر امینی علویجه | مدیرعامل خیریه

موسسه خیریه مهر سهیلا

وب سایت موسسه مهر سهیلا

اطلاعات تماس موسسه

موسسه خیریه مهر سهیلا:نام کامل موسسه

آموزش ،پیشگیری، درمان:شعار

25/10/1393:سال تاسیس

حمایت از بیماران مبتلا به سرطان:موضوع دقیق فعالیت

استان البرز:محدوده فعالیت

14004750849:شناسه ملی

استان البرز-شهرستان کرج- چهار راه طالقانی –ابتدای طالقانی جنوبی – روبروی داروخانه صفوی زاده -برج آرین البرز طبقه ششم:آدرس کامل پستی

3134899956:کد پستی

02632236001-02632231003-02632241549:تلفن های تماس

02632242674:نمابر

social@mehresoheila.com:ایمیل

09108814474:تلفن شبکه مجازی

www.Mehresoheila.com:سایت

بیمارستان ها-مراکز تصویر برداری_آزمایشگاه- مراکز رادیوتراپی وداروخانه ها:مراکز درمانی مرتبط

بانک ملی:6037991899541449- بانک ملت:6104337875152363

آسان پرداخت : #6001*4*733*:شماره حساب کمک های مردمی

آقای ناصر امینی علویجه:نام مدیر عامل

آقایان محمد تقی غیاثی-ناصر امینی-رضا نکوئیان- شایان امینی- پژمان قنبری-

خانم ها ناهید هاشمی و پارمیس امینی:معرفی اعضای هیئت مدیره