اخبار شبکه

مراسم كلنگ زني درمانگاه انجمن مهرگان مراغه

مراسم كلنگ زني درمانگاه انجمن مهرگان مراغه توسط معاون محترم استاندار وفرماندارشهرستان ويژه مراغه وخيربزرگوار جناب آقاي دكتر جوادخشابي كه زمين درمانگاه رااهدا نمودند
١-زمين اهدائي ٣٠٠٠مترمربع
٢-اعياني درمانگاه ٢٤٠٠متربع

دیدگاهتان را بنویسید