اخبار شبکه

دستگاه مامو گرافی بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) دزفول که توسط خانواده نیکوکار مرحوم حاج محمد رضا ریسمان سنج خریداری شده بود ،روز گذشته توسط معاون وزیر بهداشت به بهره برداری رسید

محمد رضا اسماعیل چگنی مدیر انجمن حمایت از بیماران سرطانی دزفول گفت:
همواره خیرین دزفول با همت والای خود ما را در پیشگیری و درمان کامل سرطان یاری میکنند که لازم میدانم از این اقدامات سخاوتمندانه تشکر کنم .

همچنین افزود دستگاه مامو گرافی که جهت کنترل و پیشگیری سرطان پستان در زنان است . با هزینه ی بالغ بر ۴ ونیم میلیارد تومان توسط خانواده مرحوم حاج محمد رضا ریسمان سنج خریداری شده است و روز گذشته با حضور معاون وزیر بهداشت به بهره برداری رسید .

لازم به ذکر است خانواده مرحوم ریسمانسنج خدمات دیگری در این بیمارستان انجام داده اند. از جمله هزینه بخش بستری، آزمایشگاه و …. توسط این خانواده نیکوکار تامین شده و این عزیزان همواره یاری بخش بیماران سرطانی دزفول بوده اند.

همچنین اضافه کرد :
درمان در بیمارستان خیریه سرطانی امام حسن مجتبی (ِِع) کاملا رایگان بوده و هیچگونه صندوق دریافت وجه ای در این مرکز درمانی وجود ندارد .

دیدگاهتان را بنویسید