مهندس عبدالرضا شهریاری | مدیرعامل خیریه

مجمع خیرین ماهک بیمارستان فوق تخصصی مربوط به کودکان مبتلا به سرطان را تکمیل نموده و در حال تاسیس میباشد که با مساحت ۶۰۰۰ متر مربع و ١٠٣ تخت خوابي امادگی پذیرش بیماران شمال کشور را دارد
و بعد از تحویل این پروژه به دانشگاه علوم پژشکی دفتر ماهک در جهت حمایت این کودکان تحت پوشش و پرداخت هرینه درمان ایشان در این بیمارستان رسالت خود را ادامه می دهد
و همچنین بعد از تحویل این پروژه قصد ساخت همراه سرایی برای خانواده این بیماران که از راه دور به این بیمارستان می ایند دارد.

 

مجمع خیرین حمایت از کودکان مبتلا به سرطان استان مازندران (ماهک)

وب سایت موسسه ریحانه

معرفی خیریه :

ادرس موسسه
ساری بلوار پاسداران ضلع غربی بیمارستان بوعلی سینا بیمارستان فوق تخصصی کودکان ماهک
شماره تماس:٠١١٣٤٤٤٧

شماره حساب موسسه
۶۰۳۷-۶۹۱۹-۹۰۰۰-۹۲۰۱ شماره کارت بانک صادرات
۰۱۰۶۹۵۳۲۶۹۰۰۸حساب بانک ملی
به نام مجمع خیرین ماهک

ادرس صفحات مجازی منتسب به موسسه :
اینستاگرام:maahakcharity
سایت:www.maahak.org
ایمیل:maahakngo@yahoo.com