اخبار شبکه

بیست و هشتمین جلسه هیات مدیره

 جلسه هیات مدیره #شبکه_ملی_سرطان
در این نشست در خصوص برنامه های شش ماهه دوم شبکه با اولویت موضوع آموزش و پیشگیری #سرطان_پستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
همچنین دکتر زنده دل قائم مقام انستیتو کانسر ایران و مدیرعامل موسسه خیریه شمس نیز با حضور در این جلسه برنامه ها و پلن های آموزشی برای مقابله و پیشگیری از این بیماری را بیان نموده و با سایر اعضای هیات در این خصوص همفکری و هم اندیشی نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید