اخبار شبکه

بیست و نهمین جلسه هیا مدیره شبکه ملی سرطان

بیست و نهمین جلسه هیات مدیره شبکه ملی سرطان برگزار شد.
این جلسه در تاریخ 28 مهرماه در سالن یاس موسسه خیریه امدادگران عاشورا برگزار شد.

در این جلسه پیرو موضوع جلسه قبلی در خصوص بررسی موضوعات و مباحث آموزشی متمرکز شبکه به بحث و تبادل نظر پرداخته شد. و پیشنهادات در خصوص روش ها و شیوه های معمول و مرسوم آموزش در حوزه سرطان مطرح گردید.

همچنین در ادامه این جلسه مصوب گردید بدلیل شیوع بیماری کرونا جلسات این شبکه از دو هفته یک بار به ماهی یک بار تغییر پیدا کرد.

دیدگاهتان را بنویسید