ثریا لطیفی | مدیرعامل خیریه

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان کردستان

وب سایت انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان کردستان

اطلاعات تماس موسسه

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان کردستان نام کامل انجمن
انجمن خیریه سرطان کردستان نام اختصاری
سرطان هم درد دارد هم هزینه شعار
1386 سال تاسیس
افزايش آگاهي آحاد جامعه نسبت به پيشگيري و درمان سرطان. 2 – آموزش همگاني. 3 – تلاش در جهت فراهم نمودن امكانات تشخيص و درمان در سطح استان. 4 – همياري و همكاري در تأسيس بيمارستان‌ها و آسايشگاه‌هاي بيماران مبتلا به سرطان. 5 – فعاليت‌هاي تخصصي و فوق‌تخصصي پزشكي. 6 – تلاش در تهيه داروهاي كمياب براي بيماران مبتلا به سرطان استان كردستان.7 – مساعدت به بيماران مبتلا به سرطان نيازمند با رعايت ضوابط. موضوع دقیق فعالیت
استان کردستان محدود فعالیت
10610015201 شناسه ملی
کردستان-سنندج- میدان آزادی- جنب شورای حل اختلاف- پاساژ اسعدی مقدم آدرس کامل پستی
661863498 کد پستی
08733224747 تلفن تماس
08733287735 نمابر
info@kurdcps.com ایمیل
09910125736-09181701191 تلفن شبکه مجاری
www.Kurdcos.com سایت
مراکز درمانی مرتبط
معرفی شعب
0105420980009-2029832-6037991496497581 شماره حساب کمک های مردمی
ثریا لطیفی نام مدیر عامل
  معرفی سوابق مدیر عامل
نصویر مدیرعامل
خانم دکتر شعله شاه غیبی(رئیس هیئت مدیره) اقای مهندس ساسان چاره جو (خزانه دار)خانم ثریا لطیفی (مدیر عامل) خانم دکتر ریحانه یوسفی( معاون)خانم منیره وکیلی و نیلوفر مصطفی سلطانی (عضو هیئت مدیره) معرفی اعضا هیئت مدیره