آمنه بیگم اسالمی چینی | مدیرعامل خیریه

 

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتال به سرطان استان فارس

وب سایت انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان فارس

اطلاعات تماس موسسه

نام کامل انجمن/موسسه/بنیاد انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتال به سرطان استان فارس
نام اختصاری بنیاد امید
شعار اینجا امید است و تالش برای زیستن
سال تاسیس 1378
موضوع دقیق فعالیت 1 .تغییر نگرش مردم نسبت به بیماران مبتال به سرطان و بیماری سرطان
2 .کمک به تامین هزینه داروهای بیماران بی بضاعت
3 .انجام فعالیت های فرهنگی و روان درمانی جهت کلیه بیماران و خانواده آن ها
4 .اجرای آموزش همگانی به منظور افزایش سطح آگاهی
5 .پیشگیری و راه های مقابله با بروز سرطان
محدوده فعالیت درمانی
شناسه ملی 10520081505
آدرس کامل پستی : شیراز ، بعد از چهارراه خیرات ، نرسیده به سه راه انوری ، ساختمان مجرد طبقه اول،واحد 12 بنیاد امید فارس
کد پستی 68185-71356
تلفن های تماس 07132347566
نمابر 07132303327
Bonyade_omid@yahoo.com ایمیل
تلفن شبکه های مجازی 09396173840
www.bonyadomid.ir سایت
مراکز درمانی ارتباط بیمارستان نمازی – درمانگاه مطهری – درمانگاه امام رضا – بیمارستان امیر
معرفی شعب و یا نمایندگی با آدرس
کامل و شماره های تماس
شماره حساب کمک های مردمی 0101800052001
نام مدیرعامل آمنه بیگم اسالمی چینی
معرفی سوابق مدیرعامل
مدرک تحصیلی: کارشناس علوم ازمایشگاهی
محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشکده پزشکی آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی
مدت خدمت: 30 سال
نوع خدمت: سرویس آموزشی و درمانی
سمت: مدیر داخلی آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی بمدت 15 سال
مسئول آموزشی دوره دوساله تکنسین آزمایشگاه و دوره چهار ساله آزمایشگاه
مشغول به کار در بنیاد امید بصورت افتخاری , و از سال 1384 تا کنون بعنوان
مدیرعامل بنی