اساسنامه شبکه ملی سرطان

اساسنامه شبکه ملی تشکل های مردمی ومؤسسات خیریه حوزه سرطان ایران
مقدمه
امروزه سرطان یکی از عوامل عمده مرگ و میر در جوامع بشری است.به طوری که بعد از بیماری های قلبی و سوانح مهم ترین عامل مرگ و میر در کشور به حساب می آید. مراحل تشخیص، درمان و مراقبت های بعد از درمان این بیماری بسیار پر هزینه است و همچنین بیماران مبتلا به سرطان دچار مشکلات جسمی، روحی و اجتماعی زیادی می شوند که بر کیفیت زندگی آنان اثر می گذارد. بر اساس اعلام سازمان های بین المللی در برخی کشور ها سرطان به عنوان بحران خاموش یاد شده است بنابراین مبارزه با سرطان نیازمند یک همکاری وتعامل مشترک بین دولت و مؤسسات خیریه فعال دراین حوزه می باشد واز آنجاییکه در دهه های اخیر مؤسسات و تشکل های مردمی بسیاری در حوزه سرطان در کشورها شکل گرفته‌اند که در سطوح مختلف پیشگیری، تشخیص زودهنگام، درمان و مراقبت‌های حمایتی وتسکینی در حال ارائه خدمت به بیماران و خانواده آنان می‌باشند، لذا به منظور هم افزایی وتوسعه ظرفیت مؤسسات خیریه حوزه سرطان، شبکه ملی تشکل های مردمی و مؤسسات خیریه این حوزه ایجاد می گردد.

فصل اول – كليات و اهداف :
ماده 1
مفاهیم
۱-۱-در این اساسنامه شبکه ملی تشکل های مردمی و مؤسسات خیریه حوزه سرطان به لحاظ رعايت اختصار ” شبکه ” ناميده مي شود .
۱-۲-تشکل مردمی ویا مؤسسه خیریه دراین اساسنامه “عضو “نامیده می شود.
ماده 2
شبکه مجموعه ای از سازمان های مردم نهاد ومؤسسات خیریه مستقل و فعال در حوزه سرطان می باشد که در موضوع پیشگیری، تشخیص زود هنگام ،درمان ،آموزش و پژوهش،مراقبت های حمایتی و تسکینی از بیماران مبتلا به سرطان و حمایت از خانواده های آنها فعالیت می نمایند.کلیه فعالیت های شبکه غیر سیاسی، غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر تجاری است.
ماده 3
محدوده فعاليت شبکه در سطح ملی می باشد.
ماده 4
محل: مركز اصلي شبکه به مدت یکسال در مکانی که از جانب مؤسسه خیریه بهنام دهش پور اختصاص داده شده و به آدرس:استان تهران، شهرستان تهران، خیابان شهید لواسانی(فرمانیه غربی)، خیابان شهید جباریان(فروردین)، کوچه مسجدی،کوچه مرمری، پلاک ۱۳ می باشد.
تبصره: انتخاب مکان شبکه برای سال های بعد طبق مصوبات اساسنامه از وظایف هیئت مدیره می باشد.
ماده 5
تابعيت: شبکه تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و كليه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند .
ماده 6
مدت فعاليت شبکه از تاريخ تاسيس به مدت نامحدود مي باشد .
ماده 7
سرمایه اوليه شبکه مبلغ هفتاد میلیون ریال مي‌باشد كه از سوي هيأت موسس تماماً پرداخت شده است.
ماده 8
هيأت موسس شبکه شامل هفت تشکل مردم نهاد و موسسه خیریه است كه حائز شرایط قانونی لازم بوده و برای تهیه مقدمات تاسیس شبکه اقدام کرده و بعد از تاسیس و برگزاری اولین مجمع مسئولیتی به عهده نخواهد داشت.

ماده 9
ماموریت و اهداف شبکه:
الف –ماموریت شبکه:
ماموریت شبکه توسعه ظرفیت های آموزشی، پژوهشی، خدماتی و حمایتی در راستای مبارزه با سرطان بر اساس اهداف و سیاست های مصوب وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی و سازمان جهانی بهداشت WHO، ارتقاء سطح تعامل تشکل های مردم نهاد و موسسات خیریه فعال در این حوزه و سایر نهادهای مرتبط وتوانمند سازی اعضاء می باشد.
ب-اهداف شبکه:
۱-تعامل وارتباط مؤثر بین سازمانهای مردم نهاد ومؤسسات خیریه فعال درموضوع سرطان با یکدیگر
۲- افزایش اعتبار علمی وتوسعه ظرفیت مدیریتی،آموزش وتوانمند سازی اعضاء ودیگرتشکل های مردم نهاد
۳-ایجاد زمینه بهره مندی اعضاء از تجارب ملی از طریق تبادل نظر مستمر، اجراء و انتشار مطالعات کاربردی و مستند سازی نمونه های موفق همراه با مطالعات تطبیقی مشابه نسبت به دستاوردها و موفقیت های سازمان های بین المللی
۴-کوشش درجهت ایجاد جایگاه و نقش موثردر تصمیم سازی و تصمیم گیری تشکل های مردم نهاد و موسسات خیریه فعال در سیاست گذاری حوزه مبارزه با سرطان
۵-بهره وری تشکل های مردم نهاد و مؤسسات خیریه فعال در حوزه سرطان
۶-فراهم نمودن زمینه های لازم به منظور جمع آوری اطلاعات وتجربیات تشکل های مردم نهاد در حوزه سرطان وانتشار آن به طور هدفمند
7-ترویج و اشاعه فرهنگ خدمات داوطلبانه در اقشار مختلف در سطح ملی جهت مبارزه با سرطان
8-تعامل وهمکاری با نهادهای مدنی معتبر بین المللی جهت انتقال تجربیات وفعالیت های خیر خواهانه مشترک
9-کمک به هدایت و تامین منابع مالی و تجهیزات مورد نیاز تشکل های مردمی و موسسات خیریه فعال در حوزه سرطان از منابع داخل و خارج و هدایت آن به سوی اولویت نیازهای نظام سلامت کشور
10-آسیب شناسی مسائل و مشکلات تشکل های مردم نهاد و موسسات خیریه فعال در حوزه سرطان و پیگیری و مطالبه برای برطرف کردن آن
11-تعامل با ساختار های مسئول در حوزه سرطان در جریان برنامه ریزی،نظارت،پایش و ارزشیابی اقدامات تمام دست اندرکاران در راستای بهبود عملکرد و اثربخشی اقدامات
12-تعامل سازنده شبکه با وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و سایر نقش آفرینان این حوزه به منظور تحقق مطالبات و رفع موانع و مشکلات مؤسسات خیریه درمسیرتوسعه و ارائه خدمت به مردم به ویژه محرومان و اجرای الگوی مناسب مبارزه با سرطان
ب : روش اجراي ا هدا ف:
۱-تهیه بانک اطلاعاتی تشکل های مردم نهاد و موسسات خیریه فعال در حوزه سرطان
۲-طراحی و پیشنهاد الگوهای راهبردی مناسب جهت مداخله مؤسسات خیریه وتشکل های مردم نهاد فعال در حوزه سرطان
۳-طراحی و اجرای دوره های آموزشی تخصصی
۴- نیاز سنجی خدمات مورد نیاز حوزه سرطان و اولویت بندی نیازها در سطح کشور واطلاع رسانی به تشکل های مردم نهاد و مؤسسات خیریه فعال
۵-ارائه مشاوره و پیشنهادات به سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در راستای ارتقاء کمی و کیفی خدمات تشکل های مردم نهاد و موسسات خیریه فعال در حوزه سرطان
۶-انتشار ویژه نامه،خبرنامه،چاپ کتاب و بروشور و…
۷-ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی و انجام پژوهش های کاربردی در این حوزه
۸-برگزاری همایش و نشست های تخصصی در راستای توسعه همکاری بین بخشی و توانمندسازی مؤسسات
ماده ۱۰
شرایط عضویت:
۱-تشکل های مردم نهاد و مؤسسات خیریه عضو شبکه باید دارای شخصیت حقوقی بوده و مجوز فعالیت از سوی یکی از مراجع ذیصلاح را داشته باشد.
۲-فعالیت آنها غیردولتی،غیرانتفاعی،غیرتجاری و غیرسیاسی باشد.
۳-خدمات داوطلبانه،نیکوکارانه،خیرخواهانه و بشردوستانه به جامعه ارائه دهند.
۴-حداقل دوسال از زمان اخذ مجوز آنان گذشته باشد.
۵-اساسنامه و مرامنامه مصوبه مجمع شبکه را پذیرفته و حق عضویت را پرداخت نمایند.
۶-درخواست کتبی خود را برای عضویت در شبکه به هیئت مدیره ارائه دهند.
تبصره ۱-بدیهی است در صورت تغییر شرایط عضویت یا عدم پرداخت حق عضویت سالانه عضویت تشکل مردم نهاد یا موسسه خیریه در شبکه معلق خواهد شد.
تبصره۲-نحوه پذیرش اعضاء و حق عضویت سالیانه درآئین نامه اجرایی با تصویب شورای مرکزی تعیین می گردد.
ماده ۱۱
تمامی تشکل های مردم نهاد و موسسات خیریه ای که یکی از محور های اصلی فعالیتشان مبارزه با سرطان است، می توانند به عضویت شبکه درآیند.